2006/Feb/23

ได้ forward mail มาแหล่ะ เกี่ยวกับสีของกระเป๋าตังค์

อยากรวยหรือรวยกว่าเก่าก็เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ซะ ( แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลน่ะ)

ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ ท่านไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีฟ้า สีดำ หรือหนังสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำทะเล ควรใช้สีโทนสว่างหรือสีน้ำตาลหรือสีเขียว

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ท่านไม่ควรใช้กระเป๋าสีแดงหรือกระเป๋าที่ทำมาจากหนังสัตว์ที่เป็นจตุรงคบาท ควรใช้กระเป๋าสีน้ำตาล ม่วง

ผู้ที่เกิดวันอังคาร ท่านไม่ควรใช้สีน้ำตาลหรือสีครีม หรือกระเป๋าที่ทำมาจากหนังสัตว์ ควรใช้สีชมพูสีแสดสีส้ม

ผู้ที่เกิดวันพุธ ท่านไม่ควรใช้สีดำหรือชมพู ไม่ควรใช้กระเป๋าที่ทำมาจากหนังสัตว์ โดยเฉพาะหนังที่ทำจากสัตว์ปีก ควรใช้สีเขียวสีครีมและน้ำตาล


ผู้ที่เกิดวันพฤหัส ท่านไม่ควรใช้สีดำ ควรเป็นกระเป๋าที่ใบไม่ใหญ่นัก หรือมีช่องใส่พอประมาณ ควรใช้สีแดงหรือส้ม

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ ท่านไม่ควรใช้สีดำหรือสีทึมๆ ไม่ควรใช้ของที่ดูแปลกจนเกินไปจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่ ควรใช้สีฟ้าหรือชมพู

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ท่านไม่ควรใช้สีเขียวหรือน้ำตาล และต้องไม่แลดูเก่าจนเกินไป จะทำให้ไม่มีโชคลาภ ควรใช้สีฟ้าม่วง

เราเกิดวันจันทร์ กระเป๋าของเราต้องเป็นสีน้ำตาล ม่วง ห้ามเป็นหนัง .. อืมมมตอนนี้ที่นึกออกก็มีกระเป๋า burberry (สีน้ำตาล ไม่ใช้หนังสัตว์) กะ prada (เป็นผ้า มีสีม่วง น้ำตาล)

Comment

Comment:

Tweet